Søndag 2 juli åpning av sommerutstilling med Lars Ekløw.

Søndag fra kl 12.00 – 17.00. åpner vi sommerutstilling med svenske billedkunsteren Lars Ekløw.

Den svenske bildedkunstneren Lars Ekløw kommer til Totenvika 2 juli og åpner sin utst. Lars Ekløw er født 1948 og kommer fra Løvestad i Skåne Sverige. Han har en stor kunstproduksjon, og har hatt mange utst Sverige og andre land.

Til Totenvika har med sin kunstfoto.Info om hans arbeider.
Giclée fine art printing
Tryckmetoden som har sitt ursprung från Frankrike och
USA, innebär att man förenar modern digital bild-
behandling med storbildsprinter som kan ge hög-
kvalitativa bläckstråleutskrifter. Trycket har en arkiv
och färgbeständighet på över 200 år.
Giclée fine art kan anses vara den moderna formen av
konstnärlig tryckteknik. …
Genom Gicléemetoden är det möjligt att framställa
upplagor utifrån original. När trycket kan anses övergå
från att vara en reproduktion till ett grafiskt verk beror
på hur och i vilken omfattning konstnären har varit
inblandad i processen med att ta fram ett Gicléetryck.
LARS EKLÖW framställer sina bilder från grunden. Hela
skapandeprocessen utförs genom bearbetning och
förvrängning av egna fotograferade digitala bilder. Ofta
kan det vara fragment av foton som separeras och
bearbetas. Delar av bilden kan göras mer eller mindre
genomskinlig och ofta målar och ritar han in vissa delar,
digitalt. Allt detta kombineras och läggs i många olika
lager för att få fram det slutliga verket. Processen är
tidsödande och i princip egentligen inte så olik vanligt
måleri, fast det utförs digitalt.
Även själva tryckningen av det slutliga grafiska verket
utförs av Lars.

Utstillingen henger oppe til 6 aug.

Velkommen til på Totenvika.

Lars Ekløw3