Skeiv kulturdag 2 feb.

Program for skeiv kulturdag 2 feb.

Kl 12.00 Åpning av kunstutstillingen. Det var engang. med Birgitte Stolpman.

Det er med stor glede at kunstner Brigitte Stolpmann kommer til Skeiv kulturdag for å åpne sin kunstutstilling. Det var engang
Stolpmann har igjennom sitt lange kunst-virke blitt godt kjent for sine bilder.
Hun er født i Tyskland, kom til Norge i 1979. Er bosatt nå i Årnes på Romerike.

Når vi erfarer verden handler det om å erfare kompleksiteten. Det synlige og det usynlige, samtid og fortid, gammelt og nytt, ideer, preginger, refleksjoner og forestillinger vi har om verden syntetiseres i erfaringen. Erfaring er alltid mer enn et øyeblikk. Menneske i sin helhet – tenkende, reflekterende og følende smelter sammen med et mangfold av sanseinntrykk og kulturelle og historiske lag

KL 14.00 Bokprat mellom Marion Arntzen og Cato Andre Lampe Mortensen.

Inngang 100 kr

Marion Arntzen vil fortelle om mennesker som har forskjellige måter å vise sitt kjønnsuttrykk på. Flere har fortalt sin historie til henne.
Noen av disse kan du selv lese i bøkene hennes.

Hvordan skal vi møte eldre som bryter med kjønnsnormen, eller skeive eldre som kan være en fellesbenevnelse.
Hva når du har behov for helsehjelp, hvem er der for deg da?
Kan du være hele deg om du trenger lengre innleggelse på institusjoner for opptrening eller rekreasjon. Hvem ser hele deg om du må ha dine siste år på omsorgsenter.
Hvordan møter familien disse utfordringene. Hvem kan vi snakke med. Hvilken kunnskap har helsepersonell i Norge om dette temaet?

Cato Andre Lampe Mortensen og Marion skal ha en dialog om dette.
Cato forteller fra sin livserfaring og tanker om fremtiden.
Marion er driver av Stiftelsen Stensveen Ressurssenter på Kapp sammen med sin mann Harald Sundby.
Deres formål er å hjelpe mennesker med kjønnsidentitetsproblematikk gjennom en vanskelig overgangsfase i livet og bidra til et mer mangfoldig, inkluderende og tolerant samfunn. Marion har skrevet flere bøker om dette som omhandler dette. Mer info se www.stensveen.no

KL 16.00 Samtale om livet som par – Bent Høie og Dag Terje Solvang.

Inngang 100 kr

Bent Høie (helseminister) og Dag Terje Solvang kommer til oss under skeiv kulturdag, de vil snakke om er sine erfaringer om det å være et åpent homofil og par i alle deler av livet. De har vært offentlige personer i mer eller mindre 23 år. Det gir muligheter, men det legger også noen begrensninger.

Bent Høie har siden oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. Han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021.
Bent har grunnfag i rettsvitenskap og hotelledelse fra Norsk Hotellhøgskole.

Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i Den Norske Turistforening Han har tidligere vært kampanjesjef i Høyre og medlem av Stavanger bystyre. Har jobbet i Studentsamskipnaden, vært daglig leder ved Gastronomisk institutt og har ledet et reklamefirma. Utdanning fra Sjøforsvaret, hotelledelse fra Norsk Hotellhøgskole og en master fra Université de Reims.

KL 17.00. Konsert med F.Christian Lindeløff.

Gratis inngang.

Paret Lindsløff skal synge sanger fra skive artister og sanger som har gitt de inspirasjon og støtte i livet under en vanskelig tid under overgangsfase som kjønnsidentitetsproblematikk.

Kafeen vil være åpent fra kl 12- 20 under arrangementet. Viktig at folk som kommer på vårt arrangement kan ha mulighet til møte og snakke med andre i samme livs situasjon. Kan også event snakke med foredragsholderne.

Bestille plass/billetter 95231723.

Arrangementet er støttet av Fritt ord og Østre Toten Kommune.