Forfatterarkiv: erik

Bokkafe med Geir Lippestad

Bokkafe med Geir Lippestad. Torsdag 12 des kl 18.00.

Det er med stor glede at vi kan fortelle at Geir Lippestad kommer til oss for å snakke om sin bok «Et større vi»

Geir er norsk forsvarsadvokat og lokalpolitiker for Arbeiderparti i Oslo. Han har tidligere vært medlem i pasientskadenemnda. Han har også vært generalsekretær i hørselshemmedes Landsforbund og styreleder i Universell utforming. Han holder ulike foredrag i inn- og utlandet, hvor de fleste handler om grunnleggende verdispørsmål, menneskerettigheter, menneskeverd, demokrati og rettsstatens prinsipper.

«Et større vi»

Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at våre medmennesker kan ha helt andre målestokker for livsglede enn de vi selv har, enten de er syke, funksjonshemmede, kommer fra andre kulturer eller kort sagt: er annerledes enn oss selv? Lippestad registrerer med stigende uro hvordan vi, i velstående, velutdannede og vellykkede Norge, definerer stadig trangere rammer for normalitet. I denne boken forteller han om egne erfaringer som far til en funksjonshemmet datter. Gjennom samtaler med andre som har kjent på kroppen hvordan samfunnet reagerer på barn som er annerledes, gjennom sitt møte med Desmond Tutu og sine besøk i en syrisk flyktningeleir i Libanon utfordrer han verdisyn og holdninger som er utbredt i dagens Norge. Rammen om Lippestads møter med andre som har stått overfor krevende etiske valg, er hans egen opplevelse av å miste sin eldste datter så altfor tidlig.

Dette blir en spennende og innholdsrik bokkafe. Han holder engasjerende foredrag med bakgrunn i egne livserfaringer og verdier som han ønsker å formidle.

Håper dere vil være med å avslutte dette året med oss med en flott bokkafe. Dette blir vårt siste arrangement i 2019.

Husk å sikre deg plass, bestilling på 95231723.

Inngang 250 kr.